CaCharge – ett laddparkeringsbolag

CaCharge har bakgrund inom IT och energioptimering av fastigheter och drivs av att skapa kostnadseffektiva,
skalbara och användarvänliga lösningar för ett hållbart samhälle.
Vårt mål är att tillsammans med våra kunder bygga bort flaskhalsen laddinfrastruktur.